Tantárgy kódja

TKO1114

Tantárgy neve

Közösségi pedagógiai gyakorlat

Tantárgy angol neve

Social Pedagogy Practice

Kredit

2

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 2
Elmélet + Gyakorlat

Ajánlott félév

9

Cél

A képzéssel párhuzamos közösségi gyakorlat célja, hogy a hallgatók megismerjék a tanulók elsősorban szabadidős tevékenységének szervezési, vezetési, programkészítési feladatait. E közben képessé válnak tanulói csoportok, közösségek hatékony fejlesztésére.

Cél angol

The objective of this practical course is to introduce students into organisation and to conduct free-time activities for schoolchildren. During this activity they become able to develop groups and communities.

Tartalom

A hallgatók szünidőben vagy a szorgalmi időszak alatt is teljesíthető közösségi gyakorlata, mely sokoldalú élmény- és tapasztalatszerzést tesz lehetővé az általános iskolai korosztállyal végzett tanórán és iskolán kívüli szabadidős tevékenységek, programok (iskolai napközis táborok, bentlakásos táborok, vándortábor, erdei iskolák, tanulmányi kirándulások, szakkörök érdeklődési/hobby körök, játék- és sportfoglalkozások, vetélkedők, projekt/témahetek) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területeken. A hallgató ezáltal bizonyítja, hogy képes tanulói csoportok, közösségek számára szabadidős tevékenységek, projektek tervezésére, szervezésére, vezetésére. A gyakorlat során szerzett tapasztalatait portfólióban dokumentálja.

Tartalom angol

Students practice that can be completed during term-time during holidays or community practices, versatile adventure and experience gaining with the primary school age group, curricular and extra-curricular leisure activities, programs carried out (school day care camps, residential camps, migrant camps, forest schools, field trips, study groups interest / hobby groups, games and exercise classes, quizzes, project / theme weeks) in fields of organization, management, development, community building. The student demonstrate the ability to plan, organise, conduct student groups, communities, leisure activities. The experience gained during practice is documented in the portfolio.

Számonkérés

gyakorlati jegy

Számonkérés angol

term grade

Irodalom

Bánhidi Attila-Csóka Géza et al. (2004.): Vándortáborozási kézikönyv. Mobilitas Kiadó, Budapest ISBN 963-2129-58-X 2. Dobos Zoltánné (2004): Napközis foglalkozások tervezése – Tanítói kézikönyv 1-2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest ISBN 963 194 1647 3. Kriska György-Maklári Jenőné-Scheuer Zsuzsanna (2002): Gyertek velünk erdei iskolába! Farkaserdei erdei iskolai projekt. Flaccus Kiadó, Budapest ISBN 963 9412 07 4 4. Szakáll Judit (szerk.) (2012): Táborozás. Hasznos tudnivalók táborszervezőknek, közösségi játékok nem csak táborozóknak. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest ISBN 978 963 8457 20 2

Irodalom angol

Bánhidi Attila-Csóka Géza et al. (2004.): Vándortáborozási kézikönyv. Mobilitas Kiadó, Budapest ISBN 963-2129-58-X 2. Dobos Zoltánné (2004): Napközis foglalkozások tervezése – Tanítói kézikönyv 1-2. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest ISBN 963 194 1647 3. Kriska György-Maklári Jenőné-Scheuer Zsuzsanna (2002): Gyertek velünk erdei iskolába! Farkaserdei erdei iskolai projekt. Flaccus Kiadó, Budapest ISBN 963 9412 07 4 4. Szakáll Judit (szerk.) (2012): Táborozás. Hasznos tudnivalók táborszervezőknek, közösségi játékok nem csak táborozóknak. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest ISBN 978 963 8457 20 2

Tantárgyfelelős intézet kódja

API

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Márton Sára Katalin