Tantárgy kódja

NZO9101

Tantárgy neve

Blokkszeminárium (Módszertani követő szeminárium 1.)

Kredit

1

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9100E

Ajánlott félév

9

Cél

A tárgy célja a közvetlenül az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek átadása. A kialakítandó kompetenciák között elsősorban szerepel az, hogy a szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra legyen képes a hallgató.

Tartalom

A különböző tudásterületek közötti összefüggések mélyebb megismerése. Egyéni tanítási problémák ismertetése, csoportos megvitatása. Óramodellek módszertani elemzése. Az összefüggő iskolai gyakorlaton szerzett tapasztalatok feldolgozása.

Tantárgyfelelős intézet kódja

ZEI

Tantárgyfelelős oktató

Bíró István Ferenc