Tantárgy kódja

MAO9101

Tantárgy neve

Blokkszeminárium (Módszertani követő szeminárium 1.)

Tantárgy angol neve

 Seminars in blocks (based on methodology 1.)

Kredit

1

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9100E

Ajánlott félév

9

Cél

A tárgy célja a közvetlenül az összefüggő egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódó szakmódszertani (diszciplináris, interdiszciplináris tantárgy-pedagógiai) ismeretek átadása. A kialakítandó kompetenciák között elsősorban szerepel az, hogy a szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra legyen képes a hallgató.

Cél angol

The objective of this subject is to transfer professional methodological knowledge related directly to the related personal school practice. Amongst the competences to be created under this seminar the most important is that the student will be able to exercise self-reflexion and self-correction.

Tartalom

A különböző tudásterületek közötti összefüggések mélyebb megismerése. Egyéni tanítási problémák ismertetése, csoportos megvitatása. Óramodellek módszertani elemzése. Az összefüggő iskolai gyakorlaton szerzett tapasztalatok feldolgozása.

Tartalom angol

Deeper understanding of correlations between various areas of knowledge. Group discussion of personal problems from teaching experience. Methodological analysis of class models. Discussion of related school teaching exercises.

Számonkérés

prezentáció: minősített aláírás

Számonkérés angol

presentation: signature with qualification

Irodalom

Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanulás tanulásában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004. Fischer Robert (1999): Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997. Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó – Dinasztia Tankönyvkiadó, 2001.

Irodalom angol

Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanulás tanulásában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2004. Fischer Robert (1999): Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997. Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó – Dinasztia Tankönyvkiadó, 2001.

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Antal Attila