Tantárgy kódja

NZO9001

Tantárgy neve

Iskolai tanítási gyakorlat 1.

Kredit

1

Félévi követelmény

Gyakorlati jegy

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

NZO8001, NZO8002

Ajánlott félév

7

Tantárgyfelelős intézet kódja

API