Tantárgy kódja

ANO9201

Tantárgy neve

Blokkszeminárium (Módszertani követő szeminárium 2.)

Tantárgy angol neve

 Seminars in blocks (based on methodology 2.)

Kredit

1

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9200E

Ajánlott félév

10

Tantárgyfelelős intézet kódja

NYI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Ajtay-Horváth Magda