Tantárgy kódja

BIO9201

Tantárgy neve

Blokkszeminárium (Módszertani követő szeminárium 2.)

Kredit

1

Félévi követelmény

Minősített aláírás

Heti óraszám

0 + 1
Elmélet + Gyakorlat

Előkövetelmény

TKO9200E

Ajánlott félév

10

Tantárgyfelelős intézet kódja

KOI

Tantárgyfelelős oktató

Dr. Kiss Ferenc